Procés d'hominització (2)
 
 
Les característiques físiques dels éssers humans vénen donades per la seva posició bípeda.
Les transformacions anatòmiques que es produeixen s'observen a la pelvis, a la columna vertebral, als membres tant superiors com inferiors, al crani... 
 
Encara que tots aquests canvis són molt importants per al procés d'hominització, potser el més important de tots té com a protagonista el crani: el forat occipital es situa en un pla horitzontal, mentre que entre els antropoides resta inclinat en un pla més o menys oblic cap endavant. Això permet que el cervell evolucioni i pugui créixer tant en talla com en complexitat neurològica (i com a conseqüència aparegui un llenguatge articulat i conscient, l'acumulació de coneixements...).
 
Una de les restes humanes més antigues del continent europeu es va trobar a la Cova de l'Aragó, al Rosselló. És l'home de Tautavell, i té una antiguitat d'entre un i mig milió d'anys.