Associació de músics i animadors professionals d'espectacles infantils
Principal Pujar Gent de l'animació Breu història de l'animació Associació de músics i animadors professionals d'espectacles infantils

 

 

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Aquest col·lectiu té com a objectiu principal el reconeixement, el desenvolupament i la promoció de l'espectacle infantil d'animació en totes les seves diverses vessants.

Per aconseguir-ho volem::

Dignificar, reivindicar i difondre la nostra feina
Difondre la nova entitat. Elaborar un document-marc que, tot introduint les bases històriques de l'animació, concreti en les necessitats associatives de l'animació professional als Països Catalans i presenti el marc d¹actuació de la nostra associació. Aquest document podria ser enviat als mitjans de comunicació per a la seva difusió.
Difusió professional dels associats. Elaboració d'un catàleg unificat d'espectacles dels membres de l'associació amb telèfons de contacte per a difondre'l als mitjans de comunicació, entitats programadores i empreses de programació.
Elaboració d'un catàleg amb totes les publicacions del món de l'animació. Caldria que es renovés contínuament i que hi hagués una recomanació explícita al consumidor per a exigir les publicacions que teòricament tenen distribució a les botigues especialitzades. Difonent aquest llistat als mitjans de comunicació en facilitarien la difusió.
Crear un terreny propici per a la reflexió sobre l'animació i la seva pràctica
Establir, a través de totes les possibles formes de comunicació, contactes i intercanvis entre persones i entitats relacionades amb l'espectacle d'animació.
Promoure mostres anuals de la nostra tasca com a animadors, exposicions, conferències ...
Crear una web que doni a conèixer l'associació i tots els seus associats, així com, també, tota una sèrie de documents d'interès sobre l'animació.
Fer força tots plegats:
Davant els mitjans de comunicació, programadors ...
Educar a la gent que treballa amb nosaltres, que ens contracta, que ens programa per tal que entenguin quina és la nostra feina i pensin què volen pels nens del seu poble, ciutat o barri.
Mitjançant l'associació disposar d'un servei jurídic, i de diversos avantatges que es poden assolir si estem units (la unió fa la força)
Consensuar un model de contracte vàlid per a tothom, sota el segell de l'associació. Caldria aportar els models que cadascú de nosaltres utilitza i, després de passar-ho per l'advocat, consensuar una proposta, legalitzar-la i utilitzar-la sota el segell de l'entitat.
Difondre als organitzadors un document consensuat sobre les condicions que pensem que calen per a programar espectacles d'animació, un document amb pistes, consells, recomanacions... dels punts bàsics que ha de tenir present qualsevol organitzador/programador a l'hora de programar un espectacle d'animació.
Indagar, buscar una fórmula legal pràctica i simple per aconseguir avantatges fiscals i econòmics. Una marc legal associatiu? Gremial? Empresarial? D'SL? D'SCCB?... Això és feina jurídico-fiscal i, per això, creiem que ens cal un professional en la matèria.
Facilitar un llistat de proveïdors que ens puguin donar avantatges econòmics. Tots tenim proveïdors de telefonia, de so professional, estudis de gravació, informàtica, jurídico-administratius... Pensem que podríem abaratir en les nostres despeses quotidianes si podem establir uns pactes globals
Unificar llistat-mailing de mitjans de comunicació. Quan presentes un nou espectacle, quan traiem al mercat un disc o una cinta, quan actues en certs llocs... has de moure't per donar a conèixer aquesta proposta. Què millor que tenir un llistat que ens pogués facilitar aquests contactes?

 

QUI POT SER MEMBRE DE L'ASSOCIACIÓ?

Qualsevol persona interessada en el món de l'animació i en col·laborar en les activitats del nostre col·lectiu. Estem oberts a tothom, no tan sols als professionals.