Applets > Ones > Interferències > Per l'alumne
Interferències  
Executa l'applet
Per l'alumne

Per acabar d'aclarir els conceptes i procediments relacionats amb les interferències pots intentar contestar les qüestions i resoldre aquests problemes. El seu grau de dificultat és creixent.

Recorda que pots recòrrer a l'ajuda i l'applet et pot servir per comprovar el resultat però també per acabar de solucionar els dubtes que tinguis.

Bona feina!

Qüestions
  • És possible que "llum més llum doni foscor"?
  • Quina és la condició perquè en un punt determinat hi passi una línia nodal?
  • Quina serà l'amplitud de l'oscil·lació en l'eix de simetria de les interferències degudes a l'emissió de dos focus puntuals i en fase?
  • Quina relació hi ha entre el número de línies nodals, la longitud d'ona i la distància que separa els focus emissors?
  • Perquè al escoltar música (no estèreo) amb dos altaveus no notem les línies nodals en diferents punts de l'habitació?
Problemes
  • Tenim dos focus separats 200 metres que emeten ones de 50 metres de longitud d'ona. En el punt (240 m, 200 m) del pla hi haurà un node?
  • Escriu l'equació matemàtica que ha de complir un node qualsevol de la segona línia nodal si tenim dos focus que emeten amb una longitud d'ona de 40 metres i estan separats 100 metres entre ells.
  • En el punt (250 m, 200 m), quina és l'amplitud de l'oscil·lació provocada per la interferència d'ones de 60 metres de longitud d'ona provinents de dos focus separats 300 metres entre ells?
  • Tenim dos focus separats 80 metres entre ells, amb quina longitud d'ona han d'emetre perquè en el punt (100 m, 240 m) hi passi la primera línia nodal?
Autoaprenentatge          
Ara seria el moment de plantejar-te tu sol alguns problemes o exercicis sobre interferències, per poder-los resoldre quantitativament o qualitativa i després comprovar-ne els resultats amb l'ajuda de l'applet. Endavant!