Applets > Cinemàtica > Moviment parabòlic > Proposta de treball      
Moviment parabòlic          
Executa l'applet
Proposta de treball
Elaborada per Fina Guitart      

Si t'interessa el document sencer (format PDF), te'l pots descarregar passant a visualització de pantalla sencera (fletxa amunt i dreta) i després amb l'opció Baixa del menú Fitxer.