Applets > Cinemàtica > Moviment rectilini > Proposta de treball mru    
Moviment rectilini        
Executa l'applet
Proposta treball mru
Elaborada per Fina Guitart      

Si t'interessa el document sencer (format PDF), te'l pots descarregar passant a visualització de pantalla sencera (fletxa amunt i dreta) i després amb l'opció Baixa del menú Fitxer.