Applets > Cinemàtica > Moviment rectilini > Per l'alumne      
Moviment rectilini  
Executa l'applet
Per l'alumne    
 

Per acabar d'aclarir els conceptes i procediments relacionats amb el moviment rectilini pots intentar contestar les qüestions i resoldre aquests problemes. El seu grau de dificultat és creixent.

Recorda que pots recòrrer a l'ajuda i l'applet et pot servir per comprovar el resultat però també per acabar de solucionar els dubtes que tinguis.

Bona feina!

 

Qüestions  
  • És possible que un cotxe tingui velocitat positiva i acceleració negativa? Posa'n un exemple.
  • Dibuixa qualitativament les gràfiques d'un cotxe que està aturat en un semàfor, engega i al cap d'una estona continua amb velocitat constant.
  • Dibuixa qualitativament les gràfiques a-t, v-t i y-t del moviment d'un cotxe que porta una velocitat i frena fins aturar-se.
  • Dibuixa qualitativament les gràfiques a-, v-t i x-t del moviment d'un cotxe que en entrar a un poble disminueix la seva velocitat i després de travessar-lo torna a accelerar fins la velocitat que portava inicialment.
  • Dibuixa qualitativament les gràfiques a-t, v-t i y-t del moviment d'un cotxe que, movent-se en trajectòria recta, surt d'una posició avança fins a una segona posició i després d'aturar-se recula fins la primera posició.
                     
Problemes
  • Un cotxe que està aturat engega amb una acceleració de 2 m/s². Quina serà la seva velocitat i posició al cap de mig minut?
  • Un cotxe que circula a 108 km/h frena fins aturar-se en 10 segons. Quina distància ha recorregut en la frenada?
  • Un cotxe engega des d'aturat de manera que al cap de 30 segons arriba a una velocitat de 108 km/h. Continua amb aquest velocitat durant 2 minuts. Quina distància ha recorregut en total?
  • Un cotxe circula a 90 km/h, redueix la seva velocitat i al cap de 20 segons circula a només 36 km/h, continua amb aquesta velocitat durant 60 segons i després accelera (0,5 m/s²) durant 40 segons per continuar el viatge amb velocitat constant. Quin espai ha recorregut des que ha començat a frenar fins que al final torna a tenir la velocitat constant?
  • Un cotxe que va amb una velocitat de 36 km/h accelera durant 20 segons per arribar a una velocitat de 108 km/h. Manté aquesta velocitat durant 80 segons i després frena fins aturar-se en 40 segons. Quina distància ha recorregut en total?
Autoaprenentatge          
Ara seria el moment de plantejar-te tu sol alguns problemes o exercicis de moviments rectilinis, per poder-los resoldre quantitativament o qualitativa i després comprovar-ne els resultats amb l'ajuda de l'applet. Endavant!