Enllaços > Física > Cinemàtica
Física
Cinemàtica
Cinemática
Educaplus (E+)
Uns apunts molt complets sobre cinemàtica amb simulacions interactives.
   
Curso interactivo de Física
Àngel Franco
Dins del seu curs, l'Ángel Franco ha fet uns apunts de cinemàtica pensats potser a nivell universitari però que contenen intercalats alguns applets interessants (a vegades difícils de trobar al mig del text).