applets física

Què, quan, com...?

Què és FisLab.net?

És un Laboratori Virtual de Física (Física Laboratori per internet) pensat especialment per a professors i alumnes de Física de batxillerat. Tot i això pot ser de gran utilitat també per a l'etapa educativa d'ESO i també en el primer curs dels estudis universitaris científics i tecnològics.

Eclipsi total de Lluna des de Girona3/3/2007

Novetat! FisLab... el bloc

Aquest nou bloc (http://fislab.wordpress.com) és un complement de la web FisLab.net i pretén ser la ubicació per recollir i difondre tot un seguit de recursos senzills, notícies, experiments, curiositats, jornades, esdeveniments i descobriments científics…

Per estar al dia i poder seguir còmodament les entrades del bloc està activada la subscripció: els subscrits al bloc rebran un correu electrònic cada vegada que hi hagi una novetat.

D’entrada agraeixo a tots els seguidors del bloc i als usuaris de la web, ja sigui alumnat, professorat o senzillament persones interessades en la ciència, la seva utilització en l’aprenentatge, l’ensenyament o la difusió de la física. No cal dir que aquests espais estan oberts a les vostres aportacions (tavi@fislab.net).

Què puc trobar dins de FisLab.net?

Dintre del laboratori virtual de Física hi podem trobar diferents recursos educatius:

  • Applets, és a dir simulacions de situacions físiques que "corren" dintre d'una pàgina web.
  • Apunts de física i també de ciències de la naturalesa (ESO) en general.
  • Exercicis, llistats de problemes, qüestions... agrupats temàticament que inclouen el resultat i/o ajudes per a la seva resolució.
  • Enllaços a diferents pàgines webs interessants relacionades amb la Física i les Ciències en general.
FisLab... el bloc, un nou espai a la xarxa on hi trobaràs experiments interessants i senzills de realitzar
FisLab.net ha quedat finalista en l'octava edició del concurs Ciencia en Acción dins de l'apartat "Materiales Didácticos de Ciencias en Soporte Informàtico"

Quan s'ha fet FisLab.net?

L'autor ha disposat durant el curs 2004/2005 d'una Llicència d'Estudis concedida pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a portar a terme el projecte de Laboratori Virtual de Física.

Durant aquest curs bàsicament l'autor ha programat, en llenguatge java, els diferents applets i ha dissenyat la nova pàgina FisLab.net on ha incorporat alguns dels materials que ja havia elaborat.

La pàgina de la XTEC ha contribuït a la difusió del laboratori virtual FisLab.net... moltes gràcies!
 

Com treballar amb FisLab.net?

Els professors poden trobar-hi recursos (els applets) per complementar les explicacions a l'aula així com col·leccions d'exercicis i problemes que poden proposar als seus alumnes o utilitzar per preparar les proves escrites. Els apunts i la resta de materials que hi ha dins de FisLab.net són de lliure utilització tot i que l'autor agrairà que se'n citi la procedència.

Els alumnes poden utilitzar els applets com a material complementari al seu treball a l'aula, amb ells poden experimentar virtualment per assimilar millor els conceptes i comprovar els resultats d'exercicis teòrics resolts matemàticament. Els apunts i col·leccions d'exercicis els poden ajudar en l'estudi de la Física. Cal tenir present però que tot aquest material requereix un esforç d'autoaprenentatge i autonomia en l'estudi per part de l'alumne.

I si no estudio Física? També et pot interessar FisLab.net: els applets, les simulacions, els enllaços a altres pàgines d'interés...

FisLab.net va ser seleccionada dintre dels top100 dels premis eLearning de 2006