Química II: Índex.

Crèdit 4. Termodinàmica i cinètica química
Termodinàmica química
Equilibri químic
Cinètica química
Crèdit 5. Algunes transformacions químiques
Reaccions de transferència de protons
Reaccions de transferència d'electrons
Equilibris de solubilitat
Crèdit 6. La química del carboni
Química del carboni
Reactivitat dels compostos orgànics
Compostos d'interès biològic
Exàmens de les PAAU. AdobeAcrobat (per llegir els exàmens PAAU).
Notes de l'assignatura. Notes dels parcials.
Exàmens de l'assignatura. Accés restringit. Preguntar a O. Castell.
Programació de l'assignatura. Programació per l'any 2000-2001