AL VOLTANT DE LA LLUNA

Capítol X

ELS OBSERVADORS DE LA LLUNA

Barbicane havia trobat evidentment la sola raó acceptable d'aquella desviació. Per petita que fos, havia estat suficient per a modificar la trajectòria del projectil. Era una fatalitat. L'agosarada temptativa fracassava per una circumstància tota fortuïta, i, a menys d'excepcionals esdeveniments, no es podria pas atènyer la Lluna. ¿Hi passarien prou a la vora per a resoldre certs problemes de física o de geologia insolubles fins aleshores? Aquesta era la qüestió, l'única que preocupava mentrestant els ardits viatgers. Quant a la sort que els reservava l'avenir, no hi volien ni pensar. Tanmateix ¿què fóra d'ells enmig d'aquelles solituds infinites, tenint en compte que l'aire aviat els mancaria? Uns quants dies més i caurien asfixiats en aquella bala errant a l'aventura. Però alguns dies eren segles per a aquells intrèpids, i ells consagraren tots llurs instants a observar aquesta Lluna que no esperaven pas aconseguir.
La distància que separava llavors el projectil del satèl·lit fou estimada en dues-centes llegües aproximadament.1 En aquelles condicions, sota el punt de mira de la visibilitat dels detalls del disc, els viatgers es trobaven més allunyats de la Lluna que no els habitants de la Terra, amb els seus potents telescopis.

 

...l'instrument aixecat


Hom sap, certament, que l'instrument aixecat per John Rosse a Parsontown, en què l'augment és de sis mil quatre-centes vegades, acosta la Lluna a setze llegües.2 A més, amb el potent aparell instal·lat al Long's-Peak, l'astre de les nits augmentat quaranta-vuit mil vegades era apropat a menys de dues llegües3 i els objectes que tenien deu metres de diàmetre es mostraven prou perceptibles.
Així, doncs, a aquella distància, els detalls topogràfics de la Lluna, observats sense ulleres, no estaven sensiblement determinats. L'ull abastava el vast contorn d'aquelles immenses depressions impròpiament anomenades "mars", però no en podia reconèixer la natura. El ressalt de les muntanyes desapareixia en l'esplèndida irradiació que produïa la reflexió dels raigs solars. L'esguard, enlluernat com si s'hagués abocat a un bany d'argent en fusió, es desviava involuntàriament.
Això no obstant, es desplegava la forma oblonga de l'astre. Apareixia com un ou gegantí en el qual el seu extrem inferior estigués girat devers la Terra. En efecte, la Lluna, líquida o mal·leable en els primers dies de la seva formació, era aleshores com una esfera perfecta, però aviat, arrossegada cap al centre de l'atracció de la Terra, va allargar-se sota la influència de la gravetat. En esdevenir satèl·lit, perdé la puresa nativa de les seves formes; el seu centre de gravetat va correspondre al davant del centre de la figura, i, d'aquesta disposició, alguns savis4 n'han tret la conseqüència que l'aire i l'aigua
hagin pogut anar a arrecerar-se devers aquella superfície oposada de la Lluna i que hom no ha vist mai des de la Terra.5
Aquesta alteració de les formes primitives del satèl·lit fou sensible només durant alguns instants. La distància del projectil a la Lluna disminuïa molt ràpidament dintre la seva velocitat considerablement inferior a la velocitat inicial, però vuit o nou vegades superior a les dels trens expressos. La direcció obliqua de la bala, en virtut de la seva mateixa obliqüitat, deixava a Miquel Ardan alguna esperança d'ensopegar en un punt qualsevol del disc lunar. No podia creure que no hi arribessin. No! No ho podia creure, i ho repetia sovint. Però Barbicane, millor jutge, no cessava de contestar-li amb una implacable lògica:
-No, Miquel, no. Només podem assolir , la Lluna per una caiguda, i nosaltres no caiem. La força centrípeta ens manté sota la influència lunar, però la força centrífuga ens n'allunya irresistiblement.
Això fou dit en un to de veu que llevà a Miquel Ardan les seves darreres esperances.
La porció de la Lluna en què el projectil s'apropava era l'hemisferi Nord, aquell que els mapes selenogràfics col·loquen a baix, car aquests mapes estan generalment aixecats segons la imatge donada per les ulleres de llarga vista, i ja és sabut que les ulleres capgiren els objectes. Tal era el Mappa selenographica de Beer i Moedler que consultava Barbicane. Aquest hemisferi septentrional presentava vastes planúries accidentades escampades de muntanyes isolades.
A mitjanit, la Lluna era plena. En aquell moment precís, els viatgers, hi haurien hagut de posar el peu, si el malastruc bòlid no els hagués desviats de llur direcció. L'astre, doncs, arribava en les condicions rigorosament determinades per l'observatori de Cambridge. Es trobava matemàticament al seu perigeu i al zenit del vint-i-vuitè paral·lel. Un observador col·locat al fons de l'enorme Columbiad, apuntat perpendicularment a l'horitzó, hauria enquadrat la Lluna dins la boca del canó. Una línia recta traçada des de l'eix de la peça hauria travessat el centre de l'astre de la nit.
No cal dir que durant aquella nit del 5 al 6 de desembre els viatgers no es prengueren ni un instant de repòs. ¿Haurien pogut cloure els ulls, trobant-se tan a prop d'aquell nou món? No. Tots llurs sentiments es concentraven en un sol pensament: veure! Representants de la Terra, de la humanitat passada i present que es resumia en ells, era amb llurs propis ulls que la raça humana guaitava aquelles regions lunars i penetrava en els secrets del seu satèl·lit! Una certa emoció els omplia el cor, i ells anaven silenciosament d'un vidre a l'altre.
Llurs observacions, reproduïdes per Barbicane, foren rigorosament determinades. Per a fer-les, tenien ulleres de llarga vista. Per a controlar-les, disposaven de mapes.
El primer observador de la Lluna fou Galileu.6 La seva pobra ullera sols augmentava trenta vegades.7 Malgrat tot, en aquestes taques que es veuen esquitxades pel disc lunar, "com els ulls de les plomes de la cua d'un paó",8 ell fou el primer a reconèixer-hi muntanyes i amidà algunes altures a les quals donà exageradament una elevació igual a la vintena part del disc, o sia vuit mil vuit-cents metres. Galileu no aixecà cap mapa de les seves observacions.9
Alguns anys més tard, un astrònom de Danzig, Hevelius - per procediments que només eren exactes dues vegades el mes, en la primera i segona quadratures -, reduí les alçàries de Galileu a un vint-i-sisè solament del diàmetre lunar. Exageració a la inversa. Però és a aquest savi que es deu el primer mapa de la Lluna. Les taques clares i arrodonides formen les muntanyes circulars, i les taques fosques indiquen immensos mars que en realitat no són més que planúries. A aquelles muntanyes i a aquelles extensions d'aigua, els donà denominacions terrestres. Així, hom hi veu un Sinaí al mig d'una Aràbia, un Etna al centre d'una Sicília, uns Alps, Apenins, Càrpats i també el Mediterrani, el Palus Meotide,10 el Pont-Euxí11 i el mar Caspi. Noms ben mal aplicats, car ni aquelles muntanyes ni aquells mars no recorden per res la configuració de llurs homònims del globus terrestre. Amb prou feines en aquesta gran taca blanca, relligada al Sud i que té més vastos continents i acaba en punta, hom reconeixeria la imatge invertida de la península índia, del golf de Bengala i de la Cotxin-Xina. I així fou com aquests noms no foren conservats. Un altre cartògraf, més bon coneixedor del cor humà, proposà una nova nomenclatura que la vanitat humana va afanyar-se a adoptar.
Aquest observador fou el pare Riccioli, S. J., contemporani d'Hevelius. Va aixecar una carta grollera i plena d'errors. Però, a les muntanyes, va posar-los els noms dels grans homes de l'antiguitat i dels savis de la seva època, cosa molt seguida en ús des de llavors.
Un tercer mapa de la Lluna fou executat el segle XVII, per Domènec Cassini. Superior al de Riccioli per l'execució, és inexacte pel que es refereix a les mides. Se'n feren diverses edicions, però les seves planxes, durant molt de temps guardades a la Impremta Reial, foren venudes a pes com a coure vell.
La Hire, cèlebre matemàtic i dibuixant, féu un mapa de la Lluna, que tenia una alçària de quatre metres però que no va arribar mai a ésser gravat.
Després d'ell, un astrònom alemany, Tobias Mayer, cap a mitjan segle XVIII, començà la publicació d'un magnífic mapa selenogràfic, segons els amidaments lunars rigorosament verificats per ell, però la seva mort, que s'esdevingué el 1762, impedí d'acabar aquell excel·lent treball.
Vénen tot seguit Schroeter, de Lilienthal, que esbossà nombrosos mapes de la Lluna, i després un tal Lohrmann, de Dresde, a qui hom deu una làmina dividida en vint-i-cinc seccions, quatre de les quals han estat impreses.
No fou fins el 1830, quan Beer i Moedler12 compongueren llur famós Mappa selenographica, seguint una projecció ortogràfica. Aquella carta reproduïa amb exactitud el disc lunar, tal com apareix, sols que les configuracions de les muntanyes i de les planes són exactes només en llur part central; però en totes les altres, tant en les parts septentrionals o meridionals com en les orientals o occidentals, aquelles configuracions donades en reducció no poden comparar-se amb les del centre. Aquest mapa topogràfic, d'una alçària de noranta-cinc centímetres i dividit en quatre parts, és l'obra d'art de la cartografia lunar.13
Després d'aquests savis, cal fer esment dels relleus selenogràfics de l'astrònom alemany Julius Schmidt, dels treballs topogràfics del pare Secchi, S. J., de les magnífiques proves fotogràfiques de l'aficionat anglès Warren de la Rue14 i, en fi, d'un mapa en projecció ortogràfica de Lecouturier i Chapius, bell model aixecat el 1860, d'un dibuix molt net i d'una disposició claríssima.
Aquesta és la nomenclatura dels diferents mapes relatius al món lunar. Barbicane en posseïa dos, el de Beer i Moedler, i el de Chapius i Lecouturier. Ambdós havien de fer més fàcil el seu treball d'observador.
Quant als instruments d'òptica posats a la seva disposició, eren excel·lents ulleres marines, especialment construïdes per a aquest viatge. Augmentaven cent vegades els objectes. Haurien apropat la Lluna a una distància de la Terra inferior a mil llegües.15 Però aleshores, a una distància que vers les tres de la matinada no passava de cent vint quilòmetres, i en un ambient que cap atmosfera no enterbolia, aquests instruments havien d'apropar el relleu lunar a menys de mil cinc-cents metres de distància.
1. 800 quilòmetres.
2. 64 quilòmetres.
3. 8 quilòmetres.
4. Molt particularment l'astrònom danès, Pere A. Hansen, iniciador de la teoria que exposa breument Juli Verne. (N. del T.)
5. En efecte, Hansen, director en 1825 de l'observatori de Seeberg de la Universitat de Gotha, fou el primer a anunciar la teoria que, a causa de certes peculiaritats del seu moviment, la Lluna no és esfèrica, sinó que afecta la forma d'un ou. La part estreta d'aquest ovoide apunta a la Terra, i d'ací Hansen en tragué Ia conseqüència que a la Lluna hi ha aire i aigua, però que aquestes masses es trobaven acumulades a l'altre hemisferi, això és, a l'hemisferi invisible.
Aquesta teoria fou combatuda tot seguit, i Simó Newcomb va reeixir a refutar-la en demostrar que la Lluna és tan esfèrica com Ia Terra. A més, a causa del moviment de libració del nostre satèl·lit, esdevenen visibles temporalment certes regions situades més enllà del contorn, uses vegades d'un costat i unes altres de l'altre. En aquestes zones, que alternativament són visibles i invisibles, s'estenen algunes planúries i "mars" amb alguns cràters i circs, part dels quals ja ens són coneguts de sempre. L'altre hemisferi, doncs, no es diferencia gens del que nosaltres veiem. (N. del T.)
6. Galileu va emprar immediatament per a l'observació dels astres l'aparell per ell construït i descobrí, pel que es refereix a la Lluna particularment, el moviment de les libracions i les seves muntanyes i els seus cràters (1609). Probablement, l'observació de les àrees negres, que en certa manera són circulars, degué suggerir-li la idea que es tractava de mars assecats dels primitius oceans lunars. Tanmateix, sembla demostrat que no fou ell el qui va donar-hi aquesta interpretació, sinó Kepler. (N. del T.)
7. Segons conta el propi Galileu en el seu llibre Nuncius Sidereus, la primera ullera que ell va construir li permetia de veure els objectes tres vegades més a prop i nou vegades més grans. Poc temps després, amb un segon instrument construït, els objectes augmentaren 60 vegades. I, endut pel seu entusiasme i per la fal·lera d'aconseguir majors i nous descobriments astronòmics, va reeixir a fer una ullera tan excel·lent que els objectes hi apareixien augmentats mil vegades, i acostats trenta. Vegi's La Lunette d'Approche, de H. Rapin - Georges Bridol Editeur - Lausanne - 1861. (N. del T.)
8. Segons la impressió visual de Galileu. (N. del T.)
9. Contràriament al que ens diu Juli Verne, Galileu dibuixà el primer mapa de la Lluna (1610), el qual apareix en el seu llibre Nuncius Sidereus, editat a Francfort aquell mateix any. Aquest llibre estigué exposat a l'Exposició General d'Estudis Lunars, celebrada a Barcelona el 1912, i el dibuix de la Lluna es troba reproduït en diverses obres de divulgació astronòmica. És un dibuix molt senzill, un esbós gairebé; la Lluna hi apareix en quart creixent, amb una línia dentada i registra, probablement, el cràtec Tico, les prolongacions dels Alps i dels Apenins, i, amb taques enfosquides, els "mars", particularment el Mar del Fred i el de les Pluges.
Alguns consideren que aquest mapa no és l'original, sinó una còpia de l'autèntic, que es degué perdre, molt probablement per mà del botxí de la Inquisició, en cremar-lo junt amb altres llibres i papers a la mort de l'il·lustre savi florentí.
Afegirem també que des de Galileu fins a Hevelius de Danzig, que és el segon dels selenògrafs que esmenta Juli Verne, es dugueren a terme l'execució d'altres mapes més de la Lluna per part d'alguna deixebles de Galileu i astrònoms, particularment Langrenus (o Van Langren), cosmògraf del rei Felip IV d'Espanya. (N. del T.)
10. Llacuna Meòtida, antic nom del Mar Azof. (N. del T.)
11. El Mar Negre. (N. del T.)
12. Joan Enric Moedler, professor alemany i astrònom aficionat, i Guillem Beer, banquer, foren dos amics inseparables. Ambdós treballaren junts per l'Astronomia, car Moedler ensenyà la ciència dels astres a Beer, i aquest, al seu torn, correspongué proporcionant el capital necessari per a la instal·lació d'un petit observatori. EI 1837 publicaren el famós mapa de la Lluna, que resumeix llurs observacions dea del 1830. (N. del T.)
13. Després de Beer i Moedler altres notables mapes selenogràfics s'han executat per part de diferents astrònoms. Això no obstant, en l'actualitat, l'obra d'art de la cartografia lunar és un mapa tan minuciós en els seus més ínfima detalls com colossal per la seva mida, publicat el 1946 per la "British Astronomycal Association". Aquest mapa, de 7,50 metres de diàmetre i reduït a 2,50 metres en 25 seccions, constitueixen un vertader treball de benedictí pels molts anys d'estudi i d'observació, i tot ell és obra de l'astrònom anglès míster H. Percy Wilkins, mort el 1960, després d'haver consagrat la seva vida a l'estudi de la Lluna. (N. del T.)
14. Es tractava de mostres estereoscòpiques. (N. del T.)
15. 4.000 quilòmetres.
 


Tornar a la pàgina inicial