AL VOLTANT DE LA LLUNA

Traducció catalana i notes de

JORDI RIBOT I RIUS

Índex

 

Capítol preliminar - QUE RESUMEIX LA PRIMERA PART D'AQUESTA NOVEL·LA PER A SERVIR
DE PRÒLEG A LA SEGONA

Capítol I - DE LES DEU VINT A LES DEU QUARANTA-SET MINUTS DE LA NIT

Capítol II - LA PRIMERA MITJA HORA

Capítol lII - LA INSTAL·LACIÓ

Capítol IV - UNA MICA D'ÀLGEBRA

Capítol V - ELS FREDS DE L'ESPAI

Capítol VI - PREGUNTES I RESPOSTES

Capítol VII - UN MOMENT D'EMBRIAGUESA

Capítol VIII - A 78.114 LLEGÜES

Capítol IX - CONSEQÜÈNCIES D'UNA DESVIACIÓ

Capítol X - ELS OBSERVADORS DE LA LLUNA

Capítol XI - FANTASIA I REALISME

Capítol XII - DETALLS OROGRÀFICS

Capítol XIII - PAISATGES LUNARS

Capítol XIV - LA NIT DE TRES-CENTES CINQUANTA-QUATRE HORES I MITJA

Capítol XV - HIPÈRBOLA O PARÀBOLA

Capítol XVI - L'HEMISFERI MERIDIONAL

Capítol XVII - TICO

Capítol XVIII - GREUS QÜESTIONS

Capítol XIX - LLUITA CONTRA L'IMPOSSIBLE

Capítol XX - ELS SONDEIGS DE LA SUSQUEHANNA

Capítol XXI - CRIDA A J.-T. MASTON

Capítol XXII - EL SALVAMENT

Capítol XXIII - CONCLUSIÓ