AL VOLTANT DE LA LLUNA

Capítol preliminar

QUE RESUMEIX LA PRIMERA PART D'AQUESTA NOVEL·LA PER A SERVIR
DE PRÒLEG A LA SEGONA

En el transcurs de l'any 186., tot el món fou singularment commogut per una temptativa científica sense precedents en els annals de la ciència. Els membres del Gun-Club, cercle d'artillers establert a Baltimore després de la guerra d'Amèrica, havien tingut la idea de posar-se en comunicació amb la Lluna -sí, amb la Lluna -, enviant-hi una bala de canó. El seu president, Barbicane, promotor de l'empresa, havent consultat a aquest respecte amb els astrònoms de l'observatori de Cambridge, prengué totes les mesures necessàries per a l'èxit d'aquesta extraordinària temptativa, declarada realitzable per la majoria de les persones competents. Més endavant, havent-se obert una subscripció pública que va donar a la vora de trenta milions de francs, van començar els seus gegantins treballs.
Segons la nota redactada pels membres de l'Observatori, el canó destinat a llançar el projectil havia d'ésser col·locat en un lloc situat entre els 0 i 28 graus de latitud Nord o Sud, a fi d'apuntar la Lluna al zenit. La bala de canó havia d'estar animada d'una velocitat inicial de dotze mil iardes1 per segon. Engegada el primer de desembre, a les onze hores menys tretze minuts i vint segons de la nit, havia d'arribar a la Lluna quatre dies després d'haver partit, el 5 de desembre, al punt de la mitjanit i a l'instant mateix en què ella es trobaria en el seu perigeu, és a dir, a la distància més propera de la Terra, o sigui vuitanta-sis mil quatre-centes deu llegües2 exactes.
Els principals membres del Gun-Club, el president Barbicane, el major Elphiston, el secretari J.-T. Maston i altres savis, tingueren diverses sessions en les quals foren discutides la forma i la composició de la bala, la disposició i la natura del canó, la qualitat i la quantitat de pólvora que s'empraria.
Fou acordat:
1.r Que el projectil seria un obús d'alumini d'un diàmetre de cent vuit polzades3 i les seves parets d'un gruix de dotze polzades,4 i amb un pes de dinou mil dues-centes cinquanta lliures;5
2.n Que el canó seria un Columbiad de ferro forjat d'una llargària de nou-cents peus,6 i que seria fos directament a terra;

3.r Que la càrrega seria de quatre-centes mil lliures7 de cotó fulminant, les quals, produint sis mil milions de litres de gas dessota el projectil, se l'endurien fàcilment cap a l'astre de les nits.
Resoltes aquestes qüestions, el president Barbicane, ajudat de l'enginyer Murchison, va escollir el lloc situat a la Florida als 27° 7' de latitud Nord i 5° 7' de longitud Oest. I fou en aquest indret on després de meravellosos treballs el Columbiad va ésser buidat amb gran èxit.
Així estaven les coses quan sobrevingué un incident que centuplicà l'interès que hi havia per aquesta gran empresa.
Un francès, un parisenc fantasiós, un artista tan espiritual com ardit, va demanar per ficar-se dins la bala de canó a fi d'arribar a la Lluna i realitzar un reconeixement al satèl·lit terrestre. Aquest agosarat aventurer es deia Miquel Ardan. Va arribar a Amèrica, fou rebut amb entusiasme, donà un míting, es veié dut en triomf, reconcilià el president Barbicane amb el seu mortal enemic el capità Nicholl, i, com a penyora de reconciliació, va decidir-los que s'embarquessin amb ell en el projectil.
La proposició fou acceptada. Fou modificada la forma de la bala de canó, que esdevingué cilindrocònica. Fou moblat aquesta mena de vagó aeri amb poderosos ressorts i envans corredissos que havien d'esmorteir el contracop de la sortida. Hom va proveir-lo de queviures per un any, d'aigua per alguns mesos i de gas per uns quants dies, no gaires. Un aparell automàtic fabricava i fornia l'aire necessari per a la respiració dels tres viatgers. Ensems, el Gun-Club feia construir en un dels més alts cims de les Muntanyes Roqueres un telescopi gegantí que permetria d'anar seguint el projectil durant el seu trajecte a través de l'espai. Tot estava a punt.
L'1 de desembre, a l'hora assenyalada i enmig d'una extraordinària concurrència d'espectadors, va tenir lloc la sortida, i, per primera vegada, tres sers humans, abandonant el globus terrestre, es llançaven devers els espais interplanetaris amb la quasi-certesa d'arribar a llur objectiu. Aquells ardits viatgers, Miquel Ardan, el president Barbicane i el capità Nicholl, havien d'efectuar llur viatge en noranta-set hores tretze minuts i vint segons. Consegüenment, llur arribada a la superfície lunar no podria tenir lloc fins el 5 de desembre, a mitjanit, i al moment precís en què la Lluna seria plena, i no el 4, com havien anunciat alguns diaris mal informats.8
Però una circumstància inesperada produïda per la detonació del Columbiad tingué per efecte immediat pertorbar l'atmosfera terrestre acumulant-hi una enorme quantitat de vapors. Fenomen que va excitar la indignació general, car la Lluna va romandre oculta durant algunes nits als ulls dels seus contempladors.
El digne J.-M. Maston, el més valent amic dels tres viatgers, partí cap a les Muntanyes Roqueres, acompanyat de l'honorable J. Belfast, director de l'observatori de Cambridge, fins a l'indret de Long's-Peak, on s'aixecava el telescopi que apropava la Lluna a dues llegües.9 L'honorable secretari del Gun-Club volia observar per ell mateix el vehicle dels seus ardits amics.
L'acumulació de núvols a l'atmosfera va impedir tota observació durant els dies 5, 6, 7, 8, 9 i 10 de desembre. Hom cregué que l'observació hauria d'ésser ajornada fins al 3 de gener de l'any vinent, car la Lluna, entrant el dia 11 en el seu darrer quart, només presentaria aleshores que una porció decreixent
del seu disc i insuficient per a permetre de seguir el recorregut del projectil.
En fi, amb satisfacció general, un fort temporal va netejar l'atmosfera la nit de l'11 al 12 de desembre, i la Lluna, mig aclarida, va destacar-se netament sobre el fons negre del cel.
Aquella mateixa nit, un telegrama havia estat transmès des del lloc de Long's-Peak per J.-T. Maston i Belfast als senyors membres de la Junta de l'observatori de Cambridge.
Què deia aquell telegrama?
Anunciava que l'11 de desembre, a les vuit quaranta-set del vespre, el projectil llançat pel Columbiad de Stone's-Hill havia estat albirat pels senyors Belfast i J.-T. Maston; que la bala de canó, desviada per una causa que s'ignorava, no havia pogut assolir el seu objectiu, però que havia passat bastant a prop per a ésser retinguda per l'atracció lunar; que el seu moviment rectilini s'havia canviat en un moviment circular i que llavors, arrossegada, seguint una òrbita el·líptica al voltant de l'astre de les nits, s'havia convertit en el seu satèl·lit.
El telegrama afegia que els elements d'aquest nou astre no havien pogut ésser calculats encara; car, en efecte, tres observacions prenent l'astre en tres posicions diferents es requereixen per a determinar aquests elements. Després, indicava que la distància que separava el projectil de la superfície lunar "podia" ésser avaluada en dues mil vuit-centes trenta-tres milles aproximadament.10
Finalment, acabava emetent aquesta doble hipòtesi: o l'atracció de la Lluna acabarà per endur-se'l i els viatgers arribarien a llur terme; o el projectil, mantingut en una òrbita immutable, gravitarà al voltant del disc lunar fins a la fi dels segles.
Entre aquestes diverses alternatives, ¿quina fóra la sort dels viatgers? Tenien queviures per un cert temps, és cert; però, suposant l'èxit de llur agosarada temptativa, com tornarien? Tornarien mai més? Tindrien notícies d'ells? Aquestes preguntes, debatudes per les plomes més erudites del temps, apassionaven el públic.
Convé fer ací una observació que deu ésser meditada pels observadors massa precipitats. Quan un savi anuncia al públic una descoberta purament especulativa, mai no ho sabrà tractar amb prou prudència. Ningú no està obligat a descobrir un planeta, un cometa o un satèl·lit, i el qui s'hi enganyi en un cas semblant s'exposa justament a les xanxes de la multitud. Més val, doncs, esperar, i això és el que hauria hagut de fer l'impacient J.-T. Maston, abans de llançar a través del món aquell telegrama que, segons ell, deia el darrer mot d'aquella empresa.
Efectivament, aquell telegrama contenia errors de dues menes, com fou comprovat més endavant. En primer lloc, errors d'observació, pel que es refereix a la distància del projectil a la superfície de la Lluna, car, a la data de l'11 de desembre era impossible d'albirar-lo, i el que J.-T. Maston havia vist o havia cregut veure no podia ésser la bala del Columbiad. Després, errors de teoria sobre la sort reservada al dit projectil, car fer-lo satèl·lit de la Lluna era posar-se en contradicció absoluta amb les lleis de la mecànica racional.
Una sola hipòtesi dels observadors del Long's-Peak podia realitzar-se. La que preveia el cas en què els viatgers -si existien encara - combinarien llurs esforços amb l'atracció lunar a fi d'atènyer la superfície del disc.
Ara bé, aquells homes tan intel·ligents com agosarats havien sobreviscut al terrible contracop de la partença, i és llur viatge en el vagó-projectil el que serà explicat tant en els seus més dramàtics com en els seus més singulars detalls. Aquest relat destruirà moltes il·lusions i previsions; però també donarà una idea justa de les peripècies reservades a una semblant empresa i a posar de relleu els instints científics de Barbicane, els recursos de l'enginyós Nicholl i la humorística audàcia de Miquel Ardan.
Ultra això, demostrarà com el seu digne amic, J.-T. Maston, perdia el temps, quan inclinat damunt el gegantí telescopi, observava la marxa de la Lluna a través dels espais estelars.


1. Uns onze quilòmetres.
2. 345.640 Km, distància en la qual es desplegarà tot aquest viatge de la Terra a la Lluna. Tingui-ho ben present el lector.
Ara bé, considerem convenient d'advertir que aquest trajecte de 86.410 llegües o 345.640 quilòmetres, no és pas la distància perigenca de la Lluna. El nostre satèl·lit, quan s'acosta a la Terra en les condicions més favorables de proximitat, mai no és a una distància inferior de 356.000 Km, i, per tant, aquesta distància que ens dóna Juli Verne, distància bon tros excessiva de reduïda, sembla ésser una distància convencional, i només acceptable que en una acció novel·lística.
Fem aquesta insinuació després d'haver trobat entre les seves dades algunes que ens han semblat ésser errònies, potser per apreciació, i que assenyalarem oportunament. Tanmateix, res de tot això no ha de llevar cap dels mèrits de què frueix aquesta novel·la en considerar l'aspecte científic d'un viatge a la Lluna. (N. del T.)
3. 2,75 metres.
4. 0,30 metres.
5. 8 tones 730 quilos.
6. Uns 275 metres.
7. 181.400 quilos.
8. Vegi's la nota que hi ha en el capítol XVII, del primer volum de la novel·la, pàgina 217, referent al dia de l'arribada dels viatgers i la duració del projectil en el seu trajecte de la Terra a la Lluna. (N. del T.)
9. 8 quilòmetres.
Mercès al telescopi de Mont Palomar, un detall o un objecte de 35 peus (10,70 metres) és observable a la Lluna. (N. del T.)
10. 4.560 quilòmetres.

 


Tornar a la pàgina inicial