Per posar-nos a treballar
Preten ser un petit recull de idees ja posades a la practica. 
 
Arqueologia Informatica.
Com recuperar els 486 per l'Aula de tecnologia.
S'explica com conectar dos ordinadors per cable amb el Comandante Norton i Windows 95
Kits de muntatge amb cartro per l'alumnat de ESO
Muntatge de mòduls de relès per utilitzar-los ambl'equip electroneumatic i l'autòmat programable
Exercici per saber omplir correctament un xec bancari
Pàgina d'origen
 actualitzat a gener de 2007