Embarbussaments Tornar a Cant Coral


En cap cap hi cap que Déu en deu deu

*
En Pere va per la carretera amb un carro carregat de rocs, que fa carric, carrac, carric, carrac.

*
Si qui deu deu diu que deu deu diu el que deu i deu el que diu.

*
Tinc una gana, una son i una set,
que no menjo, ni dormo, ni bec,
si menjava , dormia i bevia,
la gana, la son i la set em passarien,
però com que no menjo, ni dormo, ni bec,
no em passa ni la gana, ni la son, ni la set.

*
Una gallina tica-xica-mica, cama-curta i ballarica,
va tenir tres pollets, tics-xics-mics, cama-curts i ballarics.
Si la gallina no hagués estat tica-xica-mica, cama-curta i ballarica,
els tres pollets no serien tics-xics-mics, cama-curts i ballarics.

*