El cant coral

És la disciplina que ens ajudarà a cantar fent servir correctament la veu, el primer instrument musical que tenim a l'abast des de que som petits

Embarbussaments en Català o Castellà

Impostació de la veu
Classificació de les veus
La respiració del cantor