Presentació
Les notes amb la flauta
Les notes amb flash
Escala
Per a la mà esquerra
Per a la mà dreta
Cànon del rellotge
Happy birthday
Dansa hebrea
Dansa india
Melodia amb negres i blanca
Fa-mi-re-do
Cançó oriental
El poll i la puça
Shangai
Melodia amb corxeres i semicorxeres
Cançó amb anacrusa
Titànic