ELEMENTS D'UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Les instal·lacions solars fotovoltaïques sorgeixen com a necessitat proporcionar energia elèctrica nuclis o elements que estan aïllats de la xarxa elèctrica. Aquesta tecnologia es va començar a desenvolupar durant els anys seixanta en la cursa espacial per tal proveir d'energia elèctrica els satèl·lits que es posaven a l'espai. Actualment té un gran nombre d'aplicacions des de les ja esmentades electrificacions de nuclis aïllats de la xarxa elèctrica dins a les telecomunicacions o obtenció d'aigua dels pous.

Les instal·lacions fotovoltaïques es componen de:Esquema d'una instal·lació fotovoltaica

Inici

Bateries i acumuladors Carregues o equips de consum Inversor o convertidors de CC en CA Reguladors de carrega Pannells fotovoltaics