ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Radiació Solar.- Introducció a la radiació solar, com es produeix i com arriba a la terra.
Aprofitament solar.- Esquema sobre els efectes energètics de la radiació solar sobre la terra.
Aplicacions fotovoltaiques.- Esquema de les aplicacions pràctiques de l'energia solar fotovoltaica.
Elements d'una instal·lació .- Descripció dels elements d'una instal·lació fotovoltaica
Tipus d'instal·lacions.- Esquema del tipus en funció dels equips de consum i la connexió a la xarxa.
Dimensionat instal·lacions.- Càlcul simplificat dels elements que intervenen en una instal·lació solar fotovoltaica.
Exemples a la xarxa.- Enllaços amb exemples d'aplicacions reals extrets d'internet.
Enllaços.- Enllaços d'interès d'energia solar fotovoltaica, divulgatius o corporatius.
 

Pàgina optimitzada per pantalles de 800x600 i Navegador Explorer