La Radiació Solar

El Sol és l'origen de la vida i de les altres formes d'energia que hi ha a la terra. Des de sempre la humanitat a emprat l'energia provenint del sol, primer per escalfar-se i posteriorment utilitzant altres manifestacions que tenen el seu origen en el Sol.

Des de fa milions d'anys el Sol irradia a l'espai llum i calor com a conseqüència de les reaccions nuclears de fusió que es produeixen al seu interior. Es calcula que cada segon es genera 36 * 1025 J d'energia .

Només una infinitèssima part d'aquesta energia arriba a la superfície de la terra (1000 W/m2), malgrat tot rebem 4000 vegades més energia de la que consumim, només cal desenvolupar tecnologia necessària per poder-la aprofitar. L'energia fotovoltaica és una de les tecnologies que ens permet aprofitar aquest energia.

Dades del Sol

Massa 2,2 · 1027 tones 334.000 vegades més que la terra
Diàmetre 14 · 105 km 110 vegades més que la terra
Distància a la terra

15 · 107 km

Nucli Producció 90% energia i és de 320.000 km  diàmetre
Format radiació solar

7 % Llum ultraviolada

47% Llum visible

46% Llum infraroja

Energia produïda per segon

3,78 · 1026 J/s  (W)

Inici