EXEMPLES D'INSTAL·LACIONS

Enllaços amb algunes planes Web de aplicacions d'energia solar fotovoltaica

Es pot trobar molta més informació navegant per internet amb els cercadors com Eresmas , Altavista, Yahoo, Lycos, etc.