c11

Triangle a partir del vèrtex A, el circumcentre O i el simedià K

1) Sigui L el punt mitjà entre O i K.
2) Sigui M el punt mitjà entre A i K.
3) Es traça la recta perpendicular a LM en M.
4) En aquesta recta i de forma que M sigui el seu punt mitjà se situa un segment NP de longitud  .
5) AN i AP tallen la circumferència de centre O que passa per A en els vèrtexs B i C.
Una construcció alternativa és c26.

inici
construccions
resultats