inici
1 a 20
20 a 40
40 a 60
60 a 80

 
c1 Punts de Brocard
c2 Triangle anticevià
c3 Pol trilineal
c4 Circumferència tangent a la circumscrita en un vèrtex, i tangent exteriorment a la circumferència inscrita
c5 Circumferència tangent a la circumscrita en un vèrtex, i tangent interiorment a la circumferència inscrita
c6 Circumferència tangent a la inscrita i que passa per dos vèrtexs
c7 Circumferències de Mannheim
c8 Circumferències de Malfatti
c9 Circumferència tangent a la circumscrita en un vèrtex i tangent també al costat oposat
c10 Triangle amb el baricentre a la circumferència inscrita
c11 Triangle a partir del vèrtex A, el circumcentre O i el simedià K
c12 Triangle equilàter circumscrit a un triangle ABC
c13 Triangle a partir del vèrtex A, la recta r que conté A i B i la circumferència dels nou punts c
c14 Triangle amb vèrtexs en tres rectes concurrents r1, r2, r3 i amb incentre el seu punt I de concurrència
c15 Triangles ABC de costat AB donat tals que la circumferència amb diàmetre AB sigui tangent a la circumferència inscrita
c16 Triangles inscrits en ABC i semblants al pedal A'B'C' d'un punt P
c17 Triangle ABC semblant a A'B'C', amb C donat i A, B sobre dues rectes donades r i s
c18 Dos punts M i N que siguin isogonals en dos triangles donats ABC i A'B'C'
c19 Dues circumferències del mateix radi i tangents, una amb centre A i l'altre passant per B i C
c20 Triangle a partir de les tres mediatrius ra, rb, rc