c3

Pol trilineal

1) La recta r talla els costats o les seves prolongacions en A", B" i C".
2) Els harmònics de cada un respecte els dos vèrtexs de la seva recta són A', B' i C'.
3) Les rectes AA', BB' i CC' són concurrents en un punt P que és el pol trilineal de r respecte ABC.


inici
 construccions
resultats