c42

Cònica inscrita de focus P

1) L'isogonal P* és l'altre focus.
2) Sigui Pa el simètric de P respecte BC.
3) Les rectes P*Pa i BC es tallen a A'. Anàlogament es construeix B'.
4) Les rectes AA' i BB' es tallen al perspector Q de la cònica.

inici
construccions
resultats