CÒNICA INSCRITA   (1/2)


r117 polar trilineal, recta d'Euler
r167 recta de Steiner, circumferència circumscrita
r176 ortopol
r179 punts isogonals
r253 circumferència polar, circumferències ortogonals
r258 perspector, punt de Steiner
r329 circumferència polar
r333 perspectiva, triangle polar, triangle medial
d el·lipse de Brocard
d el·lipse de Lemoine
d el·lipse de Mandart
d el·lipse de MacBeath
d còniques de Simmons
d el·lipse inscrita de Steiner
d paràbola de Kiepert
d paràbola d'Yff
r346 complement isotòmic, perspector
r385 perspector, el·lipse circumscrita de Steiner, ortocentre, circumferència circumscrita
r487
r617 deltoide de Steiner, anticomplement
r620 ortopol, circumcentre, retrocentre, punt de De Longchamps, perspector
r657 triangle de Gossard, recta d'Euler
r756 perspector, punts isogonals, punts isotòmics
r885 baricentre tripolar, polar trilineal
r909 recta antipedal
índexs
1 2