PERSPECTIVA   (1/9)


r4 primer triangle de Brocard, tercer punt de Brocard
r11 primer triangle de Brocard, baricentre, segon triangle de Brocard
r15 punts de Brocard, primer triangle de Brocard, tercer punt de Brocard
r62 perspector d'Evans, excentres
r66 ptriangle de contacte interior
r70 triangle medial, triangle de contacte interior, punt de Nagel
r78 tercer triangle de Brocard, punts de Brocard, primer triangle de Brocard, punt de Conway
r79 punts de Brocard, tercer triangle de Brocard, punt X(32)
d punt d'Exeter
d punts de Fermat
d punt de Gergonne
d primer punt de mig arc
d segon punt de mig arc
d punts de Napoleó
d producte cevià
d quocient cevià
d polar trilineal
d perspector
d punt X(35)
d punts de Vecten
d punt X(33)
r112 incentre, punt de Nagel
r113 tercer punt de Brocard, simedià
r114 paràbola de Kiepert, triangles isòsceles, triangles semblants
índexs
1 2 3 4 5 6 7 8 9