PUNTS DE FERMATEl primer punt de Fermat F1 d'un triangle ABC és el centre de perspectiva entre ABC i el triangle format pels vèrtexs afegits dels triangles de Fermat exteriors d'ABC.
El segon punt de Fermat F2 d'un triangle ABC és el centre de perspectiva entre ABC i el triangle format pels vèrtexs afegits dels triangles de Fermat interiors d'ABC.
També s'anomenen punts isogònics. Són els punts X(13) i X(14) d'ETC.

descÓrregaPunts_de _Fermat.mac


inici
resultats
indexs