TRIANGLES DE FERMAT


Els triangles de Fermat exteriors d'ABC són els triangles equilàters construïts sobre els costats d'ABC cap a l'exterior d'aquest.
Els triangles de Fermat interiors d'ABC són els triangles equilàters construïts sobre els costats d'ABC cap a l'interior d'aquest.

descÓrregaTri_Fermat_exteriors.mac descÓrregaTri_Fermat_interiors.mac 
 
inici
 resultats
indexs