TRIANGLES DE FERMAT


r29 punts de Fermat, punts concíclics
d punts de Fermat
d punts de Napoleó
r227 perspectiva, punts isodinàmics
r382 circumcentre, punts isodinàmics, estructura dèsmica
r418 punts isodinàmics, punts de Wernau
r419 circumcentre, perspectiva, punts isogonals, punts de Napoleó
r420 punts isodinàmics, circumcentre
r421 punt X(110)
r422 perspectiva, excentres, ortocentre, Mittenpunkt, incentre, punts isodinàmics
d punts de Wernau
r513 perspectiva, punt de Steiner, punts concíclics
r565 noucentre, punts de Napoleó
r568 circumferència circumscrita
r712 perspectiva, excentres
r733 circumcentre, punts de Napoleó, anticomplement
r1390 perspectiva, punts isodinàmics

índexs