r419

Siguin A+, B+, C+ els vèrtexs diferents d'A, B, C dels triangles de Fermat exteriors, A-, B-, C- els dels interiors. Els circumcentres dels triangles AB+C+, BC+A+, CA+B+  (resp. AB-C-, BC-A-, CA-B- ) formen un triangle que està en perspectiva amb ABC amb centre de perspectiva l'isogonal d'un punt de Napoleó (resp. de l'altre). 


inici
  resultats