r420

Siguin A+, B+, C+ els vèrtexs diferents d'A, B, C dels triangles de Fermat exteriors, O el circumcentre. Les circumferències {AOA+}, {BOB+}, {COC+} es tallen en O i en un punt isodinàmic.  


inici
  resultats