r568

Els centres díhomotècia he, hi entre les circumferències circumscrites a dos triangles de Fermat exteriors estan en les bisectrius corresponents al vèrtex que comparteixen.


 
inici
  resultats