r227

Siguin A', B', C' els vèrtexs afegits dels triangles de Fermat exteriors (interiors) i A", B", C" els simètrics d'A, B i C respecte els costats. Llavors A'B'C' i A"B"C" estan en perspectiva amb centre en un punt isodinàmic (en l'altre).


inici
  resultats