r733

Siguin A+, B+, C+ els vèrtexs afegits dels triangles de Fermat d'ABC. El circumcentre de A+B+C+ és l'anticomplement d'un punt de Napoleó.


inici
  resultats