r418

Siguin W+, W- els punts de Wernau, A+, B+, C+ els vèrtexs diferents d'A, B, C dels triangles de Fermat exteriors, A-, B-, C- els dels interiors. Les circumferències {AW+A+}, {BW+B+}, {CW+C+} es tallen en W+ i en un punt isodinàmic. Les circumferències {AW-A-}, {BW-B-}, {CW-C-} es tallen en W- i en un punt isodinàmic.


inici
  resultats