r565

Siguin A+, B+, C+ els vèrtexs addicionals dels triangles exteriors de Fermat. El noucentre de A+B+C+ és el punt de Napoleó d'ABC.


 
inici
  resultats