r1390

Siguin X, Y, Z els vèrtexs afegits dels triangles de Fermat exteriors, X', Y', Z' els dels interiors. Siguin A', B', C' els simètrics d'A, B, C respecte els costats oposats. Els triangles A'B'C' i XYZ i els triangles A'B'C' i X'Y'Z' estan en perspectiva amb centres de perspectiva els dos punts isodinàmics.


 
inici
  resultats