PUNTS ISODINÀMICS    (1/2)


r31 circumferència circumscrita, punts inversos
r32 triangle pedal, triangle equilàter
r30 punts de Fermat, punts isogonals
r33 punts de Fermat, punts de Napoleó, simedià
r35 baricentre, punts de Fermat, recta d'Euler
r37 punts de Napoleó, ortocentre, circumcentre, noucentre
r34 recta de Brocard
r36 punts de Fermat, punts de Napoleó, simedià, recta d'Euler, punts harmònics
r41 punts de Vecten, punts de Fermat, baricentre, simedià, ortocentre, circumcentre, recta de Brocard, punt de De Longchamps, punt X(376), triangle autopolar
d circumferència de Parry
d cònica d'Evans
d còniques de Simmons
r164 recta de Lemoine
r249 punts de Fermat, triangles semblants
r227 triangles de Fermat, perspectiva
r305 punt de Schoute
r382 circumcentre, triangles de Fermat, estructura dèsmica
r418 triangles de Fermat, punts de Wernau
r420 triangles de Fermat, circumcentre
r422 perspectiva, excentres, triangles de Fermat, ortocentre, Mittenpunkt, incentre
r424 incentre, perspectiva
r488 triangle circumcevià, recta de Lemoine, punts de Brocard, simedià
r567 punts de Fermat, punts de Napoleó, perspectiva, triangles homotètics
r590 punts inversos
índexs
1 2