CÒNIQUES DE SIMMONS


Les còniques de Simmons d'un triangle són les dues còniques inscrites que tenen per focus un punt de Fermat (Fe1, Fe2) i el corresponent punt isodinàmic (Is1, Is29.

descÓrregaConiques_Simmons.mac


inici
  indexs