CÒNICA INSCRITA


Una cònica tangent als tres costats d'un triangle o a les seves prolongacions s'anomena una cònica inscrita.


 

descÓrregaConica_inscrita_perspector.macdescÓrregaConica_inscrita_centre.mac


inici
resultats
indexs