r422

Siguin A+, B+, C+ els vèrtexs diferents d'A, B, C dels triangles de Fermat exteriors, A-, B-, C- els dels interiors. Els triangles A+B+C+ i A-B-C- estan en perspectiva amb el triangle dels excentres, i els centres de perspectiva estan a la recta HMt (H ortocentre, Mt Mittenpunkt) i IIs (I incentre, Is un punt isodinàmic).

inici
  resultats