r382

Siguin A', B', C' simètrics dels vèrtexs A, B, C respecte els costats oposats; A+, B+, C+ els vèrtexs dels triangles de Fermat exteriors diferents d'A, B, C; A-, B-, C- els mateixos amb els triangles de Fermat interiors. Llavors A', B', C', A+, B+, C+, A-, B-, C-, el circumcentre O i els punts isodinàmics Is formen una estructura dèsmica en què no figuren A, B, C.


 


inici
  resultats