r37

Essent Is1 i Is2 els punts isodinàmics, Np1 i Np2 els punts de Napoleó, les rectes Np1Is1 i Np2Is2 passen per l'ortocentre H, i les rectes Np2Is1 i Np1Is2 passen pel punt mitjà entre el circumcentre O i el noucentre N.


inici
  resultats