TRIANGLE AUTOPOLAR


r41 punts de Vecten, punts isodinàmics, punts de Fermat, simedià, ortocentre, circumcentre, recta de Brocard, punt de De Longchamps, punt X(376), baricentre
r133 punts de Fermat, punts de Napoleó, circumcentre, noucentre, simedià, hipèrbola de Kiepert, cònica d'Evans
r247 hipèrbola de Stammler

índexs