inici
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
 Z

 
Adams, circumferència d'
definició
Ajima-Malfatti, punts d'
definició
altimedials, triangles
definició
resultats
altures
definició
resultats
altures, peus de les
definició
resultats
anticevià, triangle
definició
resultats
anticomplement
definició
resultats
antigonals, punts
definició
resultats
antimedial, triangle
definició
resultats
antiòrtic, eix
definició
resultats
antipedal, recta
definició
resultats
antipedal, triangle
definició
resultats
Apol·loni, circumferències d'
definició
resultats
Apol·loni, punt d'
definició
areal, centre
definició
resultats
Artzt, paràboles d'
definició
resultats
autopolar, triangle
definició
resultats