TRIANGLE ANTIPEDAL


El triangle antipedal del punt P respecte el triangle ABC és el triangle A'B'C' format per la perpendicular a la recta AP pel punt A, la perpendicular a la recta BP pel punt B i la perpendicular a la recta CP pel punt C. Llavors el triangle ABC és el triangle pedal del punt P respecte el triangle A'B'C'.

descÓrregaTri_antipedal.mac


inici
 resultats
indexs