inici
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
 Z

 
MacBeath, el·lipse de
definició
resultats
Malfatti, circumferències de
definició
resultats
Mandart, el·lipse de
definició
resultats
Mannheim, circumferències de
definició
resultats
McCay, circumferències de
definició
resultats
medial, triangle
definició
resultats
medianes
definició
resultats
mig arc, primer punt de
definició
resultats
mig arc, segon punt de
definició
Miquel, punt associat de
definició
resultats
Mittenpunkt
definició
resultats
Morley, triangle de
definició
resultats
Moses, circumferència de
definició
resultats