EL·LIPSE DE MACBEATH


r671 circumcentre, perspector, punts isotòmics
r672 circumferència dels 9 punts, ortocentre
r896 circumferència circumscrita, circumferència dels 9 punts
r943
r1022 circumferència circumscrita, ortocentre
r1023 ortocentre, punts isogonals, punts isotòmics, punt de Tarry, punt X(125)
r1034 ortocentre
r1070 circumferència circumscrita
r1336 circumferència circumscrita, triangles porístics, baricentre, ortocentre, circumcentre

índexs