CIRCUMFERÈNCIA DELS 9 PUNTS    (1/3)


r16 el·lipse de Brocard, punt X(115)
r43 punt X(115), el·lipse inscrita de Steiner
r55 baricentre, punt X(115), punt X(125), circumferència pedal
d punt de Feuerbach
d circumferència polar
d noucentre
d punt X(115)
d punt X(125)
d punt X(12)
d punt X(858)
r137 ortocentre
r135 circumferència circumscrita, recta de Simson, ortocentre
r204 dualitat, punt X(190), circumferència inscrita, el·lipse inscrita de Steiner, complement
r208 ortopol, ortocentre, triangle pedal
r217 punt X(125), circumferències tangents
r232 recta de Lemoine, circumferència de Brocard, eix òrtic, retrocentre, polar trilineal, circumferència circumscrita, quocient cevià, baricentre, punt X(125),eix radical
r262 ortopol, circumcentre
r264 ortocentre, recta de Simson, circumferència circumscrita
r283 cònica circumscrita
r342 incentre, punt de Feuerbach
c13
índexs
1 2 3