r342

Si I és l'incentre d'ABC, les circumferències dels 9 punts dels triangles BIC, CIA i AIB són concurrents en I i en el punt de Feuerbach F.


inici
  resultats